List do Parafian na Wielki Post 2024 Drodzy Parafianie!

W wieczór poprzedzający Mękę, Chrystus powiedział do apostołów przeczuwających czas próby, a nawet niepowodzenie: Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie (Ewangelia wg św. Jana 14,1).

Spotykam wielu ludzi zalęknionych, smutnych, z niepokojem patrzących w przyszłość. Ludzi, którzy martwią się sytuacją w świecie czy w naszej Ojczyźnie. Pytają: co z nami będzie? Odpowiem słowami św. Teresy Wielkiej: Bóg sam wystarcza! Panowie tego świata przychodzą i odchodzą, nasz Pan, Jezus Chrystus ciągle do nas przychodzi i nie odchodzi, nie zostawia nas samych. Prawdziwie zmartwychwstał i wstąpił do nieba, żyje! Tego faktu nic i nikt nie zmieni. Wojna jest wygrana, choć bitwa jeszcze trwa i wiele nas kosztuje zmaganie się ze złem własnym i złem panującym na świecie.

Życie na ziemi jest dla nas czasem próby, cierpienia, różnych doświadczeń. Jednak ma ono swój określony czas. I określony czas ma istnienie świata, w którym żyjemy. Przyjdzie koniec naszego życia i po nim nowe życie w Chrystusie zmartwychwstałym. Świat się też skończy. Chrystus zmartwychwstały przyjdzie na ziemię, pokona wszelkie zło, nie będzie więcej grzechu, niesprawiedliwości, nienawiści i kłamstwa. Będzie miłość, życie, prawda. Niech więc nie trwoży się nasze serce. Nie traćmy nadziei. Niech nas napełnia błogosławieństwo i pokój Jezusa Chrystusa.

Ten otrzyma Boże miłosierdzie, kto zwróci się ku Chrystusowi, kto uzna swój grzech i będzie chciał zmienić swoje życie. Bóg nie błogosławi (błogosławić to znaczy pochwalać, umacniać) grzechu i zła. Bezczelnością jest proszenie o błogosławieństwo grzechu. Chrystus w Ewangelii wzywa nas do nawrócenia. Może nam odpuścić tylko te grzechy, za które żałujemy i prosimy o ich zgładzenie. To najpełniej dokonuje się w sakramencie pokuty. W Wielkim Poście przystąpmy do spowiedzi świętej. W Wielki Wtorek, 26 marca, przez cały dzień, od godz. 6.30 do godz. 20.00 będzie sprawowany w naszym kościele sakrament pokuty. Przyjmijmy ten dar!

Zapraszam do udziału w rekolekcjach wielkopostnych – wygłosi je od Środy Popielcowej do niedzieli 18 lutego ks. Jacek Stefański, doktor nauk biblijnych. Niech głoszone słowo Boże buduje naszą wiarę i prowadzi do nawrócenia.

Wielki Post to czas rozważania Męki Chrystusa. Zapraszam do udziału w nabożeństwach pasyjnych – w piątki na Drogę Krzyżową, w niedziele na Gorzkie Żale. To rozważanie pobudza serce do miłości Pana Boga i drugiego człowieka, wspiera duchowo w naszych cierpieniach.

W Wielkim Poście zdobądźmy się na uczynki miłosierdzia podejmowane wobec cierpiących i potrzebujących. W Nowym Testamencie czytamy: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią! (Ewangelia wg św. Mateusza 5,7) i Miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość za.krywa wiele grzechów (1 List św. Piotra 4,8). Pomyślmy: co konkretnie zrobimy dla innych? Uczynkiem miłosierdzia jest też ofiara materialna. Dlatego, jeśli to możliwe, proszę o jałmużnę – ofiarę na biednych i na Kościół. Naszym obowiązkiem jest utrzymanie materialne Kościoła – nie tylko parafii, lecz także archidiecezji. Każ.da parafia jest zobowiązana, w zależności od liczby mieszkańców, do złożenia określonej kwoty na rzecz archidiecezji. W tym roku nasza parafia ma wpłacić 19 380 zł. Nie wskazuję wysokości ofiary. Kto ma taką możliwość – niech złoży większą. Jeśli ktoś jest w trudnej sytuacji, ze zrozumieniem przyjmę brak ofiary. Jeśli wspólnie zbierzemy mniej – brakującą kwotę pokryjemy z kasy parafialnej, jeśli więcej –nadwyżkę przeznaczymy na inwestycje parafialne, na prowadzenie koniecznych remontów. Ofiary można składać w kopertach z listem wielkopostnym, w niedziele do skarbony pod chórem kościoła, w dni powszednie w czasie składki. Pieniądze można także wpłacić na konto bankowe parafii pw. Maryi Królowej w Poznaniu:

30 1020 4027 0000 1302 0970 9249
–można wtedy odliczyć przekazaną kwotę od podatku.

Bóg zapłać tym, którzy złożą ofiarę na daninę diecezjalną. Z całego serca dziękuję za każde wsparcie materialne naszej parafii! Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich Parafian, zwłaszcza cierpiących na duszy i w ciele. Modlę się za Was codziennie.

W każdą niedzielę w naszym kościele odprawiana jest Msza Święta w intencji Parafian.

ks. proboszcz Marcin Węcławski

List do pobrania w formacie pdf.

Wanda Półtawska - In vitro, zagrożona godność

Dokument jest głęboką refleksją na temat in vitro, analizującą tę metodę z różnych perspektyw, ale przede wszystkim z punktu widzenia wiary katolickiej. Autorka krytycznie ocenia in vitro, podkreślając moralne i etyczne dylematy związane z decydowaniem o narodzinach dziecka, rolę Boga jako Stwórcy, i konsekwencje odrzucenia Jego woli. Tekst podkreśla znaczenie wiary, pokory, i posłuszeństwa wobec Boga, a także ograniczenia ludzkiej interwencji w proces tworzenia życia.

Czytaj więcej...

Ostatnia próba Kościoła, O. Jacek Salij OP

Fragment pod tym tytułem, jaki znajduje się w Katechizmie Kościoła Katolickiego, zaczyna się od następujących stwierdzeń: „Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących. Prześladowanie, które towarzyszy jego pielgrzymce przez ziemię, odsłoni tajemnicę bezbożności pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy. Największym oszustwem religijnym jest oszustwo Antychrysta, czyli oszustwo pseudomesjanizmu, w którym człowiek uwielbia samego siebie zamiast Boga i Jego Mesjasza, który przyszedł w ciele” (KKK 675).

Czytaj więcej...

Inspiracje modlitewne

  • 1
  • 2

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem