KK2008Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu:
ilekroć wypowiadamy te słowa,
stanowiące syntezę naszej wiary,
wielbimy jedynego i prawdziwego
Boga w trzech Osobach.
Zdumieni kontemplujemy
tę tajemnicę,
która całkowicie nas ogarnia.
Tajemnicę miłości;
tajemnicę niepojętej świętości.

 

pobierz w formacie pdf